Nieuwsbrief maart 2021

Beste leden STV Eemsmond,

Graag willen we jullie met deze nieuwsbrief informeren over het reilen en zeilen bij STV Eemsmond. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen:

  1. Terugblik
  2. Vooruitblik
  3. Financiën
  4. ALV
  5. Jubileumjaar STV Eemsmond

We hopen met deze brief jullie goed en voldoende te informeren.

Terugblik

Het afgelopen schaatsseizoen werd vol goede moed begonnen met nemen van allerlei maatregelen, zodat er – met aan regels gebonden versoepelingen in aantocht – weer geschaatst kon worden. Veel vrijwilligers hebben van alles gedaan om de gang naar Kardinge zo soepel en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Een registratietool voor alle schaatsdeelnemers, het verzamelen van alle groepsgegevens voor de trainers, afstemming tussen schaatsverenigingen, Kardinge en de KNSB Gewest Groningen/Drenthe, het uitwerken van begrijpelijke protocollen, het organiseren van looprichtingen in de ijshal, enzovoorts, enzovoorts.

Hoewel we (vooral met de jongeren) even het ijs en het schaatsen hebben mogen proeven, kunnen we achteraf constateren dat het schaatsseizoen als verloren beschouwd kan worden. Dat het schaatsen nog steeds erg leeft, hebben we in februari nog even mogen ervaren. Velen hebben nog een paar dagen van het natuurijs kunnen genieten. En nu …?….

Vooruitblik

In deze roerige tijden vooruitkijken en proberen te voorspellen wat de toekomst brengt, is helaas niet mogelijk. Wel kunnen we in ieder geval proberen mee te bewegen met de mogelijkheden die er wèl zijn.

Vooral voor onze jongeren is dit goed mogelijk dankzij onze zeer gewaardeerde en enthousiaste trainers, die steeds nieuwe initiatieven weten te ontplooien. Zo zijn onze jongeren tot en met 17 jaar – door het ontbreken van ijs – in februari weer begonnen met droog-trainingen op het buitenterrein van Kardinge. En we kunnen met 100% zekerheid vaststellen dat zij hier allemaal met volle teugen van genieten. Wat hebben ze dit gemist…… En met de laatste versoepeling – die sporten tot en met 26 jaar mogelijk maakt – is besloten om in plaats van half mei, per 2 april aanstaande te beginnen met de zomertrainingen, zodat ook onze junioren weer kunnen sporten. Hopelijk laat de zon toe dat we weer veel kunnen skeeleren op de skeelerbaan in Ten Boer.

De laatste berichten rond vaccinatie zijn hoopvol. Als vereniging zullen wij ons in ieder geval de komende zomermaanden voorbereiden op een (al dan niet met vaccinatiebewijs) ‘zo normaal mogelijk’ schaatsseizoen per half oktober 2021.

Financiën

Helaas is door onvoorziene omstandigheden in het verleden onze financiële administratie wat in het slop geraakt. Het afgelopen jaar heeft onze oud-voorzitter Edward Stulp dit voor ons opgepakt, tot en met 31 december jongstleden alle lopende betalingen afgehandeld en de administratie ondergebracht in een nieuw systeem. Op dit moment vindt de overdracht van de gegevens plaats naar onze nieuwe penningmeester Carolien Kruiger. Hoewel de administratie nu erg is verbeterd, waarvoor grote dank aan Edward Stulp, moet nog een controle en opschoning van het bestand plaatsvinden, waardoor de facturen van dit jaar nog niet naar onze leden zijn gestuurd. Daar komt bij dat de KNSB Gewest Groningen/Drenthe (mede op ons verzoek) de ijshuur bij Kardinge op tijd heeft opgezegd en wij afgelopen week eindelijk bericht hebben ontvangen dat de gemeente Groningen de ijshuur niet in rekening zal brengen, waardoor de baankaarten geheel of gedeeltelijk niet hoeven worden te betaald. De afwikkeling hiervan vindt plaats in maart (zie bijlage 1). Ten slotte heeft het bestuur besloten om dit jaar niet het normale tarief, maar in plaats daarvan de helft van de contributie in rekening te brengen. Daarmee kunnen we de contributie die wij moeten afdragen aan de KNSB betalen.

Wanneer we deze zaken (controle en opschoning, verrekening baankaarten en aangepaste contributie) in het systeem hebben aangepast, zal onze nieuwe penningmeester de facturen via de mail naar jullie sturen. Van de gelegenheid gebruik makend, hierbij het verzoek om na ontvangst van de factuur, het gefactureerde bedrag zo snel mogelijk over te maken. Zie verder p.s. onderaan deze mail. Namens de vereniging alvast grote dank.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De omstandigheden laten een fysieke bijeenkomst helaas niet toe. Omdat er niet zoveel is te bespreken en wij tevens voor de zomer de financiële administratie verder op orde hopen te krijgen, ligt het voor de hand om de ALV uit te stellen tot (hopelijk) betere tijden, waarbij een fysieke bijeenkomst weer mogelijk is. Daarom heeft het bestuur besloten om per november 2021 de normale jaarlijkse ALV-cyclus weer op te pakken. Wij gaan ervan uit dat alle leden zich hier in kunnen vinden.

Jubileumjaar STV Eemsmond

Niet iedereen zal dit zo op zijn of haar netvlies hebben, en natuurlijk hadden wij dit liever onder andere omstandigheden gevierd, maar het is toch echt waar dat onze vereniging dit jaar 50 jaar bestaat. Ook al zijn de omstandigheden er niet naar, toch willen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zullen hier in ieder geval een mooi persbericht over laten verschijnen. Het bestuur bezint zich nog op wat we verder zouden kunnen doen, maar roept ook jullie op om mee te denken. Graag ontvangen wij ideeën en suggesties via een reply op deze mail in onze mailbox.

Tot slot hopen wij natuurlijk net als jullie op betere tijden, waarbij ook weer normaal gesport kan worden. Zoals eerder in dit bericht vermeld, starten wij de zomertrainingen per 2 april a.s. Zodra de ouderen onder ons weer kunnen gaan (zomer)trainen, sturen wij een bericht via de mail.

Voor nu, blijf gezond en betrokken bij onze mooie vereniging, en hopelijk snel tot ziens!

Hartelijke groet,

Namens het bestuur

Piet Manning(Voorzitter)

p.s.: Op orde brengen financiën. In bovenstaande nieuwsbrief hebben we uitgelegd wat er gaande is, waarbij we eindigen met de zin: “Wanneer we deze zaken (controle en opschoning, verrekening baankaarten en aangepaste contributie) in het systeem hebben aangepast, zal onze nieuwe penningmeester de facturen via de mail naar jullie sturen.”

Wij versturen de facturen – net als deze nieuwsbrief – via de mail naar je toe. Omdat wij de administratie echt goed in het nieuwe systeem willen krijgen en Carolien een goede start als penningmeester willen meegeven, willen wij jou vragen om de factuur goed te controleren en eventuele wijzigingen (zoals bijvoorbeeld adresgegevens) via de mail naar haar terug te sturen.

Verder is er nog een aantal openstaande facturen van vóór dit seizoen, die overigens in het verleden ook via de mail naar alle leden zijn verstuurd. Wanneer dat op jou van toepassing is, is het bestuur voornemens om voor de zomer contact op te nemen om dit verder te bespreken en hierover afspraken te maken.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.