Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap, en daarmee ook de contributie, loopt van 1 oktober tot 30 september het daarop volgende jaar. Opzeggen kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken (dus voor 1 september voorafgaand aan het daarop volgende seizoen).

Opzeggen kan gedaan worden door een mail te sturen naar stveemsmond.ledenbeheer@gmail.com

Ter bevestiging van de opzegging ontvang je een brief. Hierin wordt de opzegging van je lidmaatschap bevestigd per 1 oktober van het volgende seizoen.