Foto’s NPT 2022

De foto’s die gemaakt zijn door Hanneke staan onder het kopje “Foto’s NPT”.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kom schaatsen bij STV Eemsmond.

STV eemsmond organiseert voor 15 euro 3 proeftrainingen, zodat jij kunt kijken of schaatsen iets voor jou is!

Zie onderstaande foto’s.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rabo ClubSupport

Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan  de Rabo ClubSupport. Dit heeft ons als vereniging een bedrag van €178,15 opgeleverd. In 2021 stelt Rabobank Groninger Land (samenvoeging van Rabobank Zuid en Oost Groningen en Rabobank Noord-Groningen) weer een bedrag beschikbaar voor de Rabo ClubSupport.

Om te zorgen dat we weer zo’n mooi bedrag als afgelopen jaar krijgen hebben we uw stem nodig.

De inschrijving is van 6 tot 27 september van 2021. Vanaf 4 oktober tot 25 oktober kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen.  De finale en uitreikingen Rabo ClubSupport is in november.

Wat is Rabo ClubSupport?

Jaarlijks vindt Rabo ClubSupport plaats. Een initiatief waarbij lokale banken coöperatief dividend investeren in de lokale samenleving via verenigingen en stichtingen in hun werkgebied op basis van een stemming door de Rabobank-leden. Rabo ClubSupport geeft landelijke aandacht aan deze mooie initiatieven bij verenigingen en stichtingen. Zo versterken we de lokale samenleving.

Het is trouwens alleen mogelijk dat klanten van Rabobank Groninger Land hun stem mogen uitbrengen op onze vereniging. Als klant kun je lid worden van jouw lokale Rabobank. Als lid kun je onder andere meebeslissen met jouw bank, ontvang je het ledenmagazine Dichterbij en profiteer je van lokale en landelijke ledenaanbiedingen. U kunt het lidmaatschap aanvragen via de website van de Rabobank. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Met hartelijke groet,

Het Bestuur

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief maart 2021

Beste leden STV Eemsmond,

Graag willen we jullie met deze nieuwsbrief informeren over het reilen en zeilen bij STV Eemsmond. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen:

  1. Terugblik
  2. Vooruitblik
  3. Financiën
  4. ALV
  5. Jubileumjaar STV Eemsmond

We hopen met deze brief jullie goed en voldoende te informeren.

Terugblik

Het afgelopen schaatsseizoen werd vol goede moed begonnen met nemen van allerlei maatregelen, zodat er – met aan regels gebonden versoepelingen in aantocht – weer geschaatst kon worden. Veel vrijwilligers hebben van alles gedaan om de gang naar Kardinge zo soepel en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Een registratietool voor alle schaatsdeelnemers, het verzamelen van alle groepsgegevens voor de trainers, afstemming tussen schaatsverenigingen, Kardinge en de KNSB Gewest Groningen/Drenthe, het uitwerken van begrijpelijke protocollen, het organiseren van looprichtingen in de ijshal, enzovoorts, enzovoorts.

Hoewel we (vooral met de jongeren) even het ijs en het schaatsen hebben mogen proeven, kunnen we achteraf constateren dat het schaatsseizoen als verloren beschouwd kan worden. Dat het schaatsen nog steeds erg leeft, hebben we in februari nog even mogen ervaren. Velen hebben nog een paar dagen van het natuurijs kunnen genieten. En nu …?….

Vooruitblik

In deze roerige tijden vooruitkijken en proberen te voorspellen wat de toekomst brengt, is helaas niet mogelijk. Wel kunnen we in ieder geval proberen mee te bewegen met de mogelijkheden die er wèl zijn.

Vooral voor onze jongeren is dit goed mogelijk dankzij onze zeer gewaardeerde en enthousiaste trainers, die steeds nieuwe initiatieven weten te ontplooien. Zo zijn onze jongeren tot en met 17 jaar – door het ontbreken van ijs – in februari weer begonnen met droog-trainingen op het buitenterrein van Kardinge. En we kunnen met 100% zekerheid vaststellen dat zij hier allemaal met volle teugen van genieten. Wat hebben ze dit gemist…… En met de laatste versoepeling – die sporten tot en met 26 jaar mogelijk maakt – is besloten om in plaats van half mei, per 2 april aanstaande te beginnen met de zomertrainingen, zodat ook onze junioren weer kunnen sporten. Hopelijk laat de zon toe dat we weer veel kunnen skeeleren op de skeelerbaan in Ten Boer.

De laatste berichten rond vaccinatie zijn hoopvol. Als vereniging zullen wij ons in ieder geval de komende zomermaanden voorbereiden op een (al dan niet met vaccinatiebewijs) ‘zo normaal mogelijk’ schaatsseizoen per half oktober 2021.

Financiën

Helaas is door onvoorziene omstandigheden in het verleden onze financiële administratie wat in het slop geraakt. Het afgelopen jaar heeft onze oud-voorzitter Edward Stulp dit voor ons opgepakt, tot en met 31 december jongstleden alle lopende betalingen afgehandeld en de administratie ondergebracht in een nieuw systeem. Op dit moment vindt de overdracht van de gegevens plaats naar onze nieuwe penningmeester Carolien Kruiger. Hoewel de administratie nu erg is verbeterd, waarvoor grote dank aan Edward Stulp, moet nog een controle en opschoning van het bestand plaatsvinden, waardoor de facturen van dit jaar nog niet naar onze leden zijn gestuurd. Daar komt bij dat de KNSB Gewest Groningen/Drenthe (mede op ons verzoek) de ijshuur bij Kardinge op tijd heeft opgezegd en wij afgelopen week eindelijk bericht hebben ontvangen dat de gemeente Groningen de ijshuur niet in rekening zal brengen, waardoor de baankaarten geheel of gedeeltelijk niet hoeven worden te betaald. De afwikkeling hiervan vindt plaats in maart (zie bijlage 1). Ten slotte heeft het bestuur besloten om dit jaar niet het normale tarief, maar in plaats daarvan de helft van de contributie in rekening te brengen. Daarmee kunnen we de contributie die wij moeten afdragen aan de KNSB betalen.

Wanneer we deze zaken (controle en opschoning, verrekening baankaarten en aangepaste contributie) in het systeem hebben aangepast, zal onze nieuwe penningmeester de facturen via de mail naar jullie sturen. Van de gelegenheid gebruik makend, hierbij het verzoek om na ontvangst van de factuur, het gefactureerde bedrag zo snel mogelijk over te maken. Zie verder p.s. onderaan deze mail. Namens de vereniging alvast grote dank.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De omstandigheden laten een fysieke bijeenkomst helaas niet toe. Omdat er niet zoveel is te bespreken en wij tevens voor de zomer de financiële administratie verder op orde hopen te krijgen, ligt het voor de hand om de ALV uit te stellen tot (hopelijk) betere tijden, waarbij een fysieke bijeenkomst weer mogelijk is. Daarom heeft het bestuur besloten om per november 2021 de normale jaarlijkse ALV-cyclus weer op te pakken. Wij gaan ervan uit dat alle leden zich hier in kunnen vinden.

Jubileumjaar STV Eemsmond

Niet iedereen zal dit zo op zijn of haar netvlies hebben, en natuurlijk hadden wij dit liever onder andere omstandigheden gevierd, maar het is toch echt waar dat onze vereniging dit jaar 50 jaar bestaat. Ook al zijn de omstandigheden er niet naar, toch willen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zullen hier in ieder geval een mooi persbericht over laten verschijnen. Het bestuur bezint zich nog op wat we verder zouden kunnen doen, maar roept ook jullie op om mee te denken. Graag ontvangen wij ideeën en suggesties via een reply op deze mail in onze mailbox.

Tot slot hopen wij natuurlijk net als jullie op betere tijden, waarbij ook weer normaal gesport kan worden. Zoals eerder in dit bericht vermeld, starten wij de zomertrainingen per 2 april a.s. Zodra de ouderen onder ons weer kunnen gaan (zomer)trainen, sturen wij een bericht via de mail.

Voor nu, blijf gezond en betrokken bij onze mooie vereniging, en hopelijk snel tot ziens!

Hartelijke groet,

Namens het bestuur

Piet Manning(Voorzitter)

p.s.: Op orde brengen financiën. In bovenstaande nieuwsbrief hebben we uitgelegd wat er gaande is, waarbij we eindigen met de zin: “Wanneer we deze zaken (controle en opschoning, verrekening baankaarten en aangepaste contributie) in het systeem hebben aangepast, zal onze nieuwe penningmeester de facturen via de mail naar jullie sturen.”

Wij versturen de facturen – net als deze nieuwsbrief – via de mail naar je toe. Omdat wij de administratie echt goed in het nieuwe systeem willen krijgen en Carolien een goede start als penningmeester willen meegeven, willen wij jou vragen om de factuur goed te controleren en eventuele wijzigingen (zoals bijvoorbeeld adresgegevens) via de mail naar haar terug te sturen.

Verder is er nog een aantal openstaande facturen van vóór dit seizoen, die overigens in het verleden ook via de mail naar alle leden zijn verstuurd. Wanneer dat op jou van toepassing is, is het bestuur voornemens om voor de zomer contact op te nemen om dit verder te bespreken en hierover afspraken te maken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitslag Rabo Clubsupport.

Woensdag 4 november is bekent gemaakt hoeveel geld wij gekregen hebben van de Rabobank. Het bedrag is € 178,15 . Bij deze willen wij iedereen bedanken voor het stemmen op onze vereniging.

Persoonlijke boodschap van de Rabobank

Het bestuur.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief STV Eemsmond

Beste mensen,

De r is weer in de maand en dus is het tijd om weer aan de winter en aan schaatsen op (kunst)ijs te denken. Graag willen we jullie infomeren over het komende schaatsseizoen, maar eerst even een korte terugblik.

Een terugblik

In maart kwam er een abrupt einde aan het schaatsseizoen 2019/2020 door de uitbraak van het corona-virus. Dat b犀利士 etekende onder meer dat onze geplande clubkampioenschappen niet zijn verreden. Hopelijk is dat in het nieuwe schaatsseizoen wel mogelijk. We hebben in ieder geval de datum 27 februari 2021 daarvoor in de schaatskalender gereserveerd.

Na een gedwongen pauze van een aantal weken is het gelukkig wel mogelijk geweest om deze zomer gebruik te maken van de vernieuwde skeelerbaan in Ten Boer. Naast de droogtraining op de woensdag is het goed om te zien dat daar – onder leiding van onze trainers – goed gebruik van is gemaakt door onze jeugdleden. Het zomerkamp dat elk jaar voor de jeugd wordt georganiseerd, hebben we helaas moeten afzeggen. Ook de droogtrainingen voor de senior-recreanten op Ekenstein zijn deze zomer niet doorgegaan.

Door het bestuur is in een nieuwe samenstelling al een aantal keren (video)vergaderd. Waar nodig zijn daarbij de trainers betrokken geweest. Het huidige bestuur bestaat uit: Piet Manning (voorzitter), Harold Groenewold (secretaris) Eric Drenth (communicatie)  en Ellen Dallinga (lid). De lopende financiële zaken worden nog afgehandeld door Edward Stulp, die op de afgelopen ledenvergadering als voorzitter afscheid heeft genomen. Hij zal binnenkort ook weer de nota’s voor het lidmaatschap 2020/2021 de deur uitdoen.

Het bestuur heeft onze vereniging onder andere vertegenwoordigd bij de gesprekken over de wedstrijd- en trainingskalender voor het komend seizoen, het meerjarenbeleid van het gewest Groningen/Drenthe en – zeker niet onbelangrijk – bij de ontwikkeling van de toekomstplannen op en rond Kardinge. En een paar leden van onze vereniging nemen 19 september aanstaande deel aan de World Cleanup Day in het Eemshavengebied.

Dan het komende schaatsseizoen.

Inmiddels hebben van Kardinge bericht ontvangen dat de 400-meterbaan en in de ijshockeyhal 10 oktober aanstaande weer wordt geopend. Er kan weer worden geschaatst!Uiteraard wordt in deze coronaperiode aan alle schaatsverenigingen gevraagd om zich aan regels te houden en een registratie bij te houden wie wanneer op het ijs is. Volgende week sturen wij via de mail informatie over het komend schaatsseizoen, de regels en het verzoek om ons te laten weten op welk tijdstip door jou wordt geschaatst.

Waar nodig zijn door ons inmiddels de voorbereidingen voor het seizoen opgestart.

·         Zo is de oproep voor het bestellen van een baankaart door belanghebbenden onlangs per e-mail naar jullie toegezonden en zijn de baankaarten inmiddels besteld;

·         hebben mensen zich kunnen aanmelden voor een trainingsweek in de herstvakantie in Inzell;

·         is het jaarlijks door ons georganiseerde Nederlands Pupillen Toernooi (NPT) gepland op 23 januari 2021, waarbij de NPT- en de Sponsorcommissie weer zijn begonnen met voorbereidingen; en

·         is ons jaarlijkse clubkampioenschap gepland op 27 februari 2021.

Zeven jeugdleden van STV Eemsmond zijn geselecteerd voor de selectie Stichting Topschaatsen Drenthe en Groningen. Een felicitatie waard aan de rijders, maar ook aan onze trainers die voor een voortreffelijke opleiding hebben gezorgd!

Tot zover deze nieuwsbrief van de zijde van het bestuur. We hopen elkaar straks in goede gezondheid op het ijs te zien.

Namens het bestuur,

Piet Manning, voorzitter STV Eemsmond

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Schaatsen kun je leren bij STV Eemsmond

A犀利士 ls u lid wilt worden van onze vereniging is het raadzaam om eerst een proefles te volgen. U mag drie gratis proeflessen volgen. Proeflessen zijn er voor volwassenen en jongeren vanaf 6 jaar. Deze lessen worden verzorgd in meerdere groepen met elk hun eigen niveau, van beginner tot gevorderde rijder. Dit gebeurt in een prettige sfeer. https://www.stveemsmond.nl/proeflessen/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aanpassing trainingsuren voor baankaarthouders

I.v.m.  een forse vermindering van het aantal baankaarthouders bij alle ijsverenigingen heeft de KNSB gewest Groningen/Drenthe minder ijs gehuurd in Kardinge dan voorheen. Hierdoor zijn een aantal tra犀利士 iningsuren aangepast.

Voor de baankaarthouders van onze vereniging betekent dit het volgende:

  • De trainingen op de maandag en de zaterdag (400 meter baan) blijven gewoon bestaan tot en met eind maart, zoals op de kalender is aangegeven;
  • In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie is er geen training op de dinsdag en de donderdag op 400 meter baan. In deze vakanties vervallen ook de shorttracktrainingen op de dinsdagmiddag;
  • De training op de dinsdag is een kwartier korter dan voorheen;
  • Per 26 februari 2020 zijn er geen trainingen meer op de woensdagmiddag van 17.00 – 19.45 uur;
  • Per 1 maart 2020 zijn er geen trainingen meer op de donderdag van 16.30 – 17.30 uur en de vrijdag 18.30 – 19.45 uur.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Paula Kuipers doet mee met de NK junioren

Paula Kuipers van STV Eemsmond heeft tijdens de regiowedstrijden zich geplaatst voor de NK junioren in Enschede. De NK junioren wordt komende zaterdag 1 februari gereden. Paula Kuipers is junior C en rijd de 500 en 1500 meter. Voor verdere info zie: https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/2/nk-junioren-a-b-c-allround-afstanden-mass-start/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitslagen NPT 2020

De uitsla犀利士 gen van de rijders staan op de site onder kopje: NPT; uitslagen; NPT 2020

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen