Privacy overeenkomst STV Eemsmond

STV Eemsmond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document vragen we toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. STV Eemsmond houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van (gast-)leden
Persoonsgegevens van (gast-)leden worden door STV Eemsmond verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Ledenadministratie
– Financiële administratie
– Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten
– Plaatsen van foto’s op de website en social media

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan STV Eemsmond de volgende gegevens van u vragen:

– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Adres, postcode, woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Publicatie van beeldmateriaal

Uw persoonsgegevens worden door STV Eemsmond opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang u lid bent.

Wilt u dat wij anders met uw gegevens omgaan dan hiervoor omschreven, dan kunt u een e-mail sturen naar www.stveemsmond@gmail.com

Gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dan hoeft u niet te reageren.