Selectieprocedure 2024

Het IKO Nederlands Pupillentoernooi is een wedstrijd waarvoor de snelste pupillen C, B en A van Nederland worden uitgenodigd. Er wordt geselecteerd op basis van de officiële KNSB-ranglijst 500 meter, lopende seizoen, Nederlandse ijsbaan. De peildatum is maandag 1 januari 2024. Tijden die op de peildatum niet in de officiële KNSB-ranglijst zijn opgenomen, zijn niet geldig!

Voor deelname gelden de volgende limieten.

  categorie   afstanden   limiet 500m
  Pupillen C   300m  – 500m   <   1:01.00
  Pupillen B   500m  – 700m   <   56:00
  Pupillen A meisjes   500m  – 1000m   <   52:00
  Pupillen A jongens   500m  – 1000m   <   50:00

Selectie

 1. Eerst wordt van iedere 400/333m baan (18) de baansnelste uitgenodigd. Onder baansnelste wordt degene verstaan die de snelste tijd op een Nederlandse baan heeft gereden van alle schaatsers in zijn/haar categorie en die een relatienummer heeft dat verbonden is aan die ijsbaan.
 2. Vervolgens worden per categorie de volgende 9 snelsten van de landelijke KNSB-ranglijst per categorie uitgenodigd. Indien er van een ijsbaan geen schaatsers zijn die aan de limiet voldoen, zal de eerst volgende snelste van de landelijke KNSB-ranglijst uitgenodigd worden.
 3. Tenslotte wordt het deelnemersveld gecompleteerd met twee deelnemers van de organiserende vereniging STV Eemsmond. Als er binnen STV Eemsmond geen leden geselecteerd worden, dan zal de eerst volgende snelste schaatser met een relatienummer dat verbonden is aan Kardinge worden uitgenodigd. Als dat niet mogelijk is, dan wordt de eerst volgende snelste vanuit de landelijke KNSB-ranglijst uitgenodigd.
 4. Indien een schaatser, die als baansnelste geselecteerd is, geen gebruik maakt van de uitnodiging, wordt de daarop volgende baansnelste uitgenodigd.
 5. Indien een schaatser die geselecteerd is op basis van de landelijke KNSB-ranglijst, geen gebruik maakt van de uitnodiging, wordt de daarop volgende snelste van de landelijke KNSB-ranglijst uitgenodigd.
 6. Voor schaatsers die zich afmelden na het vaststellen van de deelnemerslijst, wordt een nieuwe deelnemer opgeroepen. Dit is de eerstvolgende snelste schaatser van de KNSB-ranglijst.
 7. Wanneer blijkt dat er 2 of meer pupillen eenzelfde snelste 500 metertijd hebben gereden volgens de KNSB-ranglijst 500 meter, dan zal door de selectiecommissie worden gekeken naar de snelste tijd van de 2e te rijden afstand op het IKO NPT. Mocht dit alsnog geen uitsluitsel bieden, dan beslist uiteindelijk de selectiecommissie. Hierover wordt niet gecommuniceerd.
 8. De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de deelnemerslijst naar eigen inzicht aan te vullen met rijders die aan de limiet voldoen.
 9. De deelnemerslijst wordt uiterlijk vrijdag 12 januari 2024 vastgesteld en gepubliceerd.
 • Uiterlijk op dinsdag 2 januari 2024 worden de uitnodigingen aan de geselecteerden en de reserves verstuurd. In de uitnodigingsbrief die per mail wordt verstuurd, staat nadere informatie over het toernooi.
 • De geselecteerden moeten zich zo snel mogelijk aan- of afmelden. De inschrijving sluit op dinsdag 9 januari 2024 om 18.00 uur.
 • Geselecteerden informeren zelf hun trainer of vereniging middels een digitale brief. Trainers en vereniging worden niet persoonlijk aangeschreven vanuit de IKO NPT organisatie.
 • Meer informatie voor schaatsers en trainers over de baandiscipline staat in de uitnodigingsbrief.
 • Deelnemers die niet kunnen meedoen(bv. vanwege quarantaine) moeten zich zo snel mogelijk afmelden.
 • Indien een deelnemer zich op de wedstrijddag zelf moet afmelden wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan wordt die verzocht dat te doen voor 8.30 uur. Dit i.v.m het tijdig op kunnen roepen van reserves.
 • Alle deelnemers, coaches en bezoekers dienen zich aan de coronamaatregelen te houden die op de datum van het IKO NPT gelden.
 • Het definitieve tijdschema wordt uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd gepubliceerd op de app “Sportity“.
 • Na afloop van het toernooi zijn de uitslagen te vinden op Speedskatingresults. Op de site van Speedskatingresults vul je bij Season: jaartal, Category: local, Country: nederlands en Track: Groningen in. Nu kun je onder Results alle uitslagen van de IKO NPT vinden.